Mustangai atvyksta į savo paskirties vietą kasmet "kelionė" iš Garden State Mustang klubo.  Iki 100 mustangų pakilo iš „Performance Ford“ Rytų Hanoveryje, tada perplaukė kelis miestus, o vėliau baigėsi „Tranquility Farm“ Česterio mieste.  2022 m. balandžio 16 d.

Morriso apygardos NJ švenčia stilingai

Similar Posts